Duurzame inzetbaarheid

Ik geloof dat duurzame inzetbaarheid zorgt voor meer energie op de werkvloer. Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers hun eigen employability (loopbaanpotentieel), werkvermogen (vitaliteit) en competenties continu op peil houden en afstemmen op de eigen levensdoelen en de doelen van de werkgever. Idealiter is elke werkende een ondernemer van zijn eigen leven en loopbaan.

Wat levert dit op voor medewerkers en organisaties?

Mensen blijven aantrekkelijk voor de organisatie en de arbeidsmarkt. Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd. De medewerker blijft zich ontwikkelen, zodat hij kan meebewegen met verandering en langer kan doorwerken.

Samen met Elise Goosens heb ik de Duurzame Inzetbaarheid Katalysator opgericht om organisaties te ondersteunen bij de praktische implementatie van duurzame inzetbaarheid.